Konijnen Houden als Hobby

konijnenKonijnen Tips voor de Hobby

Het houden van konijnen is al heel lang een bekende hobby. Uiteraard gaat deze site niet over het opeten van konijnen, maar over de verzorging en alles wat er komt kijken bij het houden van een konijn als huisdier. Of je nu konijnen in de tuin houdt, of wilt gaan houden of juist in huis je vindt hier alles wat je moet weten.

Er is veel informatie die je niet ergens anders op internet zult tegen komen. Ik ga zo uitleggen hoe dat komt. Niet alleen kun je die informatie niet via internet vinden, maar ook in de kringen van konijnen liefhebbers is dit niet altijd bekend.

Het houden van konijnen is een leuke hobby die veel fascinerende kanten heeft. Konijnen zijn echter intelligenter dan de meeste mensen, ook konijnen liefhebbers, weten. Op deze site vind je vooral unieke tips en informatie omtrent het welzijn en het gedrag van konijnen.

Konijnen zijn te trainen! Jawel je kunt een konijn houden als huisdier, maar dat zegt nog niet dat het dier daarmee automatisch ook gelukkig is. Om een konijn zich op zijn gemak te laten voelen als huisdier, dien je hem of haar een aantal konijnen vaardigheden bij te brengen die hij of zij nodig heeft om in huis als huisdier te kunnen leven. Helaas worden konijnen nog te vaak zonder meer opgesloten in een kooi. Meestal komt dit door een gebrek aan voldoende kennis omtrent de mogelijkheden die het konijn heeft om te leren. Hoe intelligent ze precies zijn, zul je gaandeweg ontdekken als je de tips op de ze konijnen website gaat volgen of liever gezegd gaat toepassen.

Konijnen laten zich niet beetnemen, je moet sowieso serieus met ze omgaan. Het lieve schattige diertje met de lange oren kan beslist meer dan de meeste mensen denken.

Om een konijn uberhaupt iets te kunnen leren, is het belangrijk dat we eerst ontdekken hoe konijnen in de natuur leven. Wat zijn hun natuurlijke gedragingen? Hoe leven konijnen in de natuur? Wat voor eigenschappen hebben konijnen van nature? Wat zijn de natuurlijke behoeftes van konijnen? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de konijnen rassen onderling?

De natuurlijke behoeftes van konijnen moeten het uitgangspunt zijn van elke omgang met konijnen als huisdier. Hoe je op een creatieve manier aan de natuurlijke behoeftes van konijnen kunt voldoen, is wat we hier gaan ontdekken.

Bij elke diersoort die je huisdier wilt houden, is de natuurlijke behoefte uitgangspunt voor een succesvolle relatie met het dier dat als huisdier wordt gehouden in dit geval dus konijnen.

Konijnen hebben om te beginnen veel beweging nodig. Hou je ze in een kleine of iets grotere kooi of konijnen hok dan komen ze al gauw de nodige ‘conditie training’ te kort.

Konijnen kunnen zowel met meerdere tegelijk of apart worden gehouden. Dit bepaald wel hoe je met de konijnen of het konijn moet omgaan voor een groot deel althans.

Het fokken met konijnen komt ook aan bod, maar daarover later meer. We starten met het ontdekken van de natuurlijke omgeving en behoeftes van konijnen. Sommigen denken dat konijnen tam worden geboren. Dit is echter niet zo. Konijnen moeten een deskundige opvoeding en socialisatie ondergaan willen ze met succes als huisdier kunnen worden gehouden.