Categorie: konijnen welzijn

RWAF (Rabbit Welfare Association and Fund) Campaign: A hutch is not enough

RWAF (Rabbit Welfare Association and Fund) Campaign: A hutch is not enough

This trailer is meant to tug at the heartstrings because rabbits should NOT be kept in a hutch. If you would like to find out why please view our other videos. More information below ⬇⬇⬇

🐇Who is the RWAF?🐇
We are the UK’s largest rabbit organisation for rabbit owners which aims to improve the welfare of domestic rabbits through education, campaigning and sharing the latest advice.

🐇Video message🐇
Rabbits need so much more than just a hutch. They need space to run, jump, play, binky, stretch and feel safe as well as, a companion, a good diet, environmental enrichment and appropriate vet care. If you would like to find out more about what rabbits require, please visit us at our links below alternatively, view our videos.

🐇Links🐇
https://rabbitwelfare.co.uk/ – Website
https://www.facebook.com/RabbitRWAF – Facebook
https://www.instagram.com/the_rabbit_welfare_association/ – Instagram
https://twitter.com/RabbitRWAF – Twitter
https://www.pinterest.co.uk/rwaf/- Pinterest

#bunny #rabbit #ahutchisnotenough

E-cuniculi konijn kan 'genezen'

E-cuniculi konijn kan 'genezen'

Dit konijn met epilepsie-achtige aanvallen huppelt nu weer vrolijk rond.
E-cuniculi is een akelige ziekte bij konijnen. Omdat er nog vraagtekens zijn in oorzaken, verloop en behandeling, merk ik dat mensen zich hierdoor laten demotiveren in het behandelen van een ziek konijn met verdenking op e-cuniculi. Een slechte prognose mag geen vrijbrief zijn voor niet behandelen.
Als konijnenliefhebber heb ik natuurlijk ook meegemaakt dat een konijn er niet bovenop kwam. MAAR, er zijn wel degelijk konijnen die er weer bovenop komen! Op deze video zie je een konijn waarbij ik bij de eerste tekenen (die meteen vrij heftig waren!) begonnen ben met behandeling. Nu, meer dan een jaar later, leeft het konijn nog zonder klachten! Hij is ondertussen zelfs weer ingeend, en heeft nog geen terugval gehad.
OBSERVEER HET GEDRAG VAN JE KONIJN GOED EN LAAT JE NIET DEMOTIVEREN OM HET DIER TE BEHANDELEN. Een slechte prognose mag geen vrijbrief zijn voor niet behandelen.

ENGLISH: A BAD PROGNOSIS FOR E-CUNICULI DOESN’T CHANGE THE FACT THAT YOUR RABBIT NEEDS TREATMENT. THERE ARE RABBITS WHO ARE CURED FROM THE SYMPTOMS!

konijn

konijn

Maak een konijn in speksteen en gebruik hiervoor het halffabrikaat. Alle dieren zijn verkrijgbaar in ons atelier in Leiden en via www.simonevanolst.nl

Vrijwilliger zijn bij Sanare Zorg & Welzijn, veel voldoening en volop in het leven

Vrijwilliger zijn bij Sanare Zorg & Welzijn, veel voldoening en volop in het leven

Margit is al enkele jaren vrijwilliger bij zorgvilla Vivere, onderdeel van Sanare Zorg & Welzijn. “Ik vind het een uitdaging om mensen te helpen en te kijken naar wat ze nog wél kunnen doen.” Vrijwilligers maken van een gewone dag een fantastische dag voor onze cliënten. Daarnaast draagt vrijwilligerswerk bij aan het onderhouden van sociale netwerken voor zowel de cliënt als de vrijwilliger. Daarnaast kan het ook ingezet worden als middel tegen vereenzaming.

Meer weten? Kijk op www.sanare.nl

1.1 Dierenwelzijn & 1.2 Gedrag bestuderen (Hfd 1 – Gedrag, 4 VWO/HAVO)

1.1 Dierenwelzijn & 1.2 Gedrag bestuderen (Hfd 1 – Gedrag, 4 VWO/HAVO)

Leerdoelen bij dit filmpje:

1. Je kunt de definitie van het begrip ‘gedrag’ geven.
2. Je kunt minstens drie voorbeelden noemen van gedrag.
3. Je kunt uitleggen wat de functie is van gedrag.
4. Je kunt uitleggen waardoor gedrag ontstaat en gebruikt in je uitleg de volgende begrippen: motiverende factoren, drempelwaarde, sleutelprikkel en supernormale prikkel.
5. Je kunt uitleggen waarom het belangrijk is voor ethologen om onderzoek te doen naar gedrag.
6. Je kunt een aantal voorbeelden geven van inwendige en uitwendige prikkels, sleutelprikkels en supernormale prikkels.
7. Je kunt verschillende gedragselementen indelen bij gedragssystemen.
8. Je kunt uitleggen hoe ethologen werken door aan te geven wat voor type onderzoeksvragen ze stellen en wat voor methoden ze gebruiken.
9. Je weet het verschil tussen objectieve en subjectieve (antropomorfe) waarnemingen en kunt hier een voorbeeld van geven.
10. Je kunt uitleggen hoe je een ethogram en een protocol kan maken.

Werken in mijn dierenopvang: dieren verzorgen & nieuwe spullen

Werken in mijn dierenopvang: dieren verzorgen & nieuwe spullen

🌿Volg me op Instagram:
https://www.instagram.com/sofiesenden

🌟Mijn website: https://www.sofiesenden.be

🌿 Facebook pagina van Dierenopvang Lamana: https://www.facebook.com/vzwlamana/

🎧 BELUISTER DE GEBRUIKTE MUZIEK
Floating by Smith The Mister https://smiththemister.bandcamp.com
Smith The Mister https://bit.ly/Smith-The-Mister-YT
Free Download / Stream: https://bit.ly/floating-smith-the-mister
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/noTLm16pyRA

Ohayo by Smith The Mister https://smiththemister.bandcamp.com
Smith The Mister https://bit.ly/Smith-The-Mister-YT
Free Download / Stream: https://bit.ly/_ohayo
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/bzCw4RyFqHo

KONIJNEN in KOOIEN: ZIELIG? | Voxpop #52

KONIJNEN in KOOIEN: ZIELIG? | Voxpop #52

In de Europese veehouderij leven 300 miljoen dieren in kooien. Maar hoe reageren mensen als ik met mijn Konijn Flappie in een kooi de straat op ga?

Ook tekenen tegen dieren in kooien? Dat kan op: www.worldanimalprotection.nl/stop-de-kooien

Samen met meer dan 130 andere organisaties in Europa is World Animal Protection een burgerinitiatief gestart. Ze willen in een jaar minstens 1 miljoen handtekeningen verzamelen tegen het houden van dieren in kooien, in de vee-industrie.

Deze video bevat een betaalde samenwerking met World Animal Protection. Deze vermelding is onderdeel van de Social Code: YouTube. Voor meer informatie, ga naar https://desocialcode.nl